Produkt
design

får produktet helt i mål

Èt designhus – Mange kompetencer

Vores tværfaglige team af ingeniører og designere har siden 1998 været med til at realisere mere 400 produkter, hvoraf over 40 er patenterede, for en lang række forskellige brancher. Lige fra helt tung industri, medico, healthcare, livstilsprodukter til landbrug og meget mere. Vi arbejder med gennemtestede processer der gør at vi kan bruge de samme processer i flere forskellige brancher.

Split-Chair-produkt-design-3PART

Produktudvikling på jeres præmisser

Nogle kunder bruger os som en ekstern udviklingsafdeling, når de har brug fra assistance udefra. Andre kører hele udviklingsforløb med os, lige fra de første innovative ideer og helt til konstruktion, dokumentation og produktionsmodning. Og andre igen har brug for os i nogle enkelte faser af udviklingen og kan klare resten selv. Vi er glade for at hjælpe, på lige den måde der er behov for.

Brugeren i centrum giver konkurrencefordele

Vi arbejder brugercentreret gennem hele udviklingsforløbet og starter vores projekter med brugerresearch, som kan indbefatte deskresearch, brugerobservationer, interviews, foto og videodokumentation, brugertests m.m. Indsigterne fra brugerne skaber et solidt grundlag for udviklingsprocessen, sådan at slutproduktet har de bedste vilkår for at få succes på markedet, give en god brugeroplevelse, og i sidste ende sikre en god forretning for vores kunder.

Transparent samarbejde skaber holdbare løsninger

Vi inddrager vores kunder gennem hele processen og har et tæt samarbejde hvor ideer og koncepter bliver afprøvet ved workshops med skitser, funktionsmodeller og mock-ups. Beslutninger om designretning og koncepter bliver truffet i fællesskab, hvad end det drejer sig om industrielt design, digitalt design, emballage eller grafisk design.

Brugertest af prototyper eliminerer fejl

Når et design eller koncept skal valideres, er det tid til at udarbejde prototyper som kan testes hos brugerne. Testene kan påpege eventuelle uhensigtsmæssigheder, som skal undgås i det endelige produkt og som skal udbedres inden man starter produktionen. Der er derfor ofte rettelser efter brugertests, hvilket sparer penge i det lange løb.

Produktionsmodning kræver dokumentation og samarbejde

Når et projekt er klar til at blive dokumenteret til produktion, har vi en tæt dialog med underleverandører som skal producere produktet for at sikre at alle samlinger, godstykkelser og styklister passer og er konstrueret korrekt. 

Branding der løfter produktidentiteten

Sideløbende med en produktudviklingsproces, er der ofte behov markedsføringsmateriale, logo, brochurer messestande m.m. Brandingen er med til give produktet identitet, positionere det på markedet og give synlighed i forhold til konkurrerende produkter. Vores grafiske og digitale designere kommer på banen, så det hele går op i en større helhed. 

Kostprisoptimering giver god mening

Når man skal optimere sin forretning, giver det god mening at kigge på antallet af varenumre på hylderne. Mange virksomheder oplever at de har produkter som ligner hinanden meget, men som alligevel er lidt forskellige i opbygning og valget af komponenter. Ved at ensarte produkterne og skære ned på varianter, sparer man både lagerplads og produktionsomkostninger.

Vi analyserer produktprogrammet og finder de varianter der kan lægges sammen eller kan udfases. Vi kan også køre et decideret Simplimize forløb, som er mere gennemgribende for hele virksomheden og indbefatter salg, varehåndtering, produktion og interne processer. Forløbet kører efter en valideret metode med vores certificerede in-house Simplimize konsulent, som uddanner jer til at implementere tankegangen til hele virksomheden.

Designmanual gør udviklingsafdelingen selvkørende

For at sikre ensartethed og familieskab i en produktlinje, bør man have en designmanual at rette sig efter. Vi analyserer jeres portofølge, finder fællestræk og optimerer udtrykket. Vi beskriver designets DNA i en designmanual og laver et visuelt regelsæt for fremtidig udvikling, sådan at man ikke starter helt forfra hver gang man skal udvikle et nyt produkt til markedet.

Medico-industrien stiller særlige krav

Når vi udvikler nye produkter til medico-industrien stilles der store krav til præcision, hygiejne, rengøringsvenlighed og valg af materialer. Miljøet er hårdt og produktet skal fx kunne tåle at blive sprittet af jævnligt eller vasket ved høje temperaturer, hvis det da ikke er beregnet til engangsbrug. Der kan også være særlig lovgivning på området, ønsker til fremtidige patenter eller IPR strategier, som skal med i overvejelserne. Alle faktorer beskrives i en kravspecifikation sammen med kunden ved projektets start, så de danner grundlag for det videre forløb og det endelige produkt kommer helt i mål indenfor de opstillede krav.

Et kabinet er ikke bare en kasse

Når man designer et kabinet, er der mange hensyn at tage. Miljøet det skal befinde sig i, krav om rengøringsvenlighed, placering og montage. Skal det hænge eller stå? Skal det modulopbygges? Måske er skal der være flere niveauer for adgang – En til den almindelige bruger og en anden til teknikere og servicefolk. Måske skal det være et OEM produkt. Vi har designet et utal af kabinetter med mange forskellige anvendelsesmuligheder, og de har alle sammen været vidt forskellige i materialer, udtryk og funktion. Hvis dit kabinet skal have en brugerflade med knapper, ikoner eller en skærm har vi stor erfaring med at designe brugerflader der sikrer effektiviteten, minimerer fejl og lever op til HMI ISA 101 standarden.

Produkter der rummer løsninger tilpasset alle brugeres spørgsmål

Flere kompetencer i samme hus

Nu har du læst om produkt design, men vidste du at vi også arbejder med digital design, simplimize og service design? Læs mere om alle vores services her.