Let's
Simplimize

Vi optimerer din forretning effektivt med Simplimize

Simplimize giver din forretning en bedre bundlinje og reducerer kompleksiteten

Simplimize er en systematisk og operationel fremgangsmåde, der forenkler og optimerer en virksomheds produktprogram, reducerer omkostninger i alle led og styrker evnen til at udvikle nye markedsrelevante og konkurrencedygtige produkter. Vi ved, at alt optimering starter med forenkling, og derfor kan Simplimize hjælpe med at reducere kompleksiteten i virksomheden.

Målet er at optimere en forretning til vækst og højere indtjening. Man kan med Simplimize opbygge en god struktur i virksomhedens produktprogram, der sikrer rationalisering og vækst. Det er med til at give et totalt overblik over virksomhedens nuværende program af produkter og deres performance i markedet for at kunne bestemme, hvad den kommende produktarkitektur skal bestå af. Samtidigt bliver omkostningerne til salg, logistik, produktion og udvikling betydeligt reduceret. Der er altså ofte rigtig meget at hente her for de fleste virksomheder.

Optimér din forretning med Simplimize

Tanken bag Simplimize er i selv egentlig ikke ny. Men ved at samle kendt viden i en operationel tilgang med konkrete værktøjer, så fungerer Simplimize som den røde tråd, der forenkler dit produktprogram og optimerer din forretning. Samtidig får din virksomhed et fælles sprog på tværs af salg, produktion og udvikling. Simplimize handler altså IKKE kun om at udvikle og sælge standardprodukter – men at skabe en tydelig forskel imellem standard og kundetilpassede løsninger. Det er en helt ny måde at arbejde på.

sh-IMG_4544

Gevinster du opnår ved Simplimize

Simplimize forenkler processer og produktprogram

Simplimize er en operationel fremgangsmåde til at forenkle virksomhedens produktprogram. Metoden skaber en struktureret ramme for udvikling af en optimal produktarkitektur, et effektivt produktionslayout og en styrket innovationsevne. Processen sker på tværs af virksomhedens funktioner og styrker konkurrenceevnen betydeligt – både gennem lavere omkostninger og effektive innovationer.

Implementér Simplimize-tankegangen til hele virksomheden

Ved et Simplize-forløb hos 3PART kommer vores certificerede inhouse Simplimize-konsulent på besøg i jeres virksomhed og uddanner nøglepersoner til at implementere tankegangen til alle. Herunder salg, varehåndtering, produktion og interne processer.

Det er et længerevarende forløb, hvor jeres virksomhed mellem arbejdsmøderne med vores konsulent får hjemmearbejde for, og hvor I skal forsøge at implementere delopgaverne undervejs i processen. De udfordringer, der opstår undervejs i forløbet, bliver samlet op på arbejdsmøderne.

6 værktøjer, der giver dig overblik

Simplimize er en gennemtestet metode udviklet af Teknologisk Institut, som består af 6 sammenhængende værktøjer, hvor data fra det ene værktøj føres videre over til det næste. Tilsammen skaber de et godt overblik, modulariserer produktprogrammer og forenkler processerne internt i virksomheden med fokus på produktion, produktprogram og marked.

Når I har været igennem forløbet, har virksomheden fået et overblik over, hvilke produktvarianter og interne processer I skal bygge videre på, og også hvilke I bør udfase.

Kunne du tænke dig at høre mere om et Simplimize forløb hos 3PART? Kontakt vores Simplimize konsulent Henrik Hjort på  hhj@3part.com eller giv ham et kald på tlf. nr.: +45 22 49 32 00

en systematisk og operationel fremgangsmåde

Et hav af muligheder

Nu har du læst om simplimize, men vidste du at vi også arbejder med digital design, produkt design og service design? Læs mere om alle services her