Post Nord

Research, interviews, konceptudvikling og -evaluering hos brugere, visuelt materiale, konceptbeskrivelse til evaluering, matrix over drivere hos målgruppen samt visualiseringen og beskrivelser af forretningskoncept

Faste kuvertstørrelser

E-Posthuset som forretningsområde

3PARTs arbejde resulterede i et omfangsrigt research- og analysearbejde, konceptkonkretisering og udarbejdelse af beslutningsgrundlag til vurderingen af E-Posthuset som forretningsområde. Researcharbejdet var struktureret således, at 3PART Indledningsvis gennemførte kvalitative interviews med 20 personer i målgruppen omkring forventninger til E-posthuset. Herefter blev datagrundlaget analyseret og konklusioner vedrørende de forretningsmæssige muligheder på det digitale område udledt. Dette arbejde blev referencerammen for den efterfølgende forretningsmæssige vurdering af de eksisterende koncepter og E-posthuset som helhed. 3PARTs opgave i denne evalueringsproces var at bibeholde det kundemæssige fokus igennem processen, og nogle af delresultaterne i processen var udarbejdelse af en analysematrix, hvori de væsentligste drivere hos brugergruppen var primære parametre. Den sidste del af projektet indebar yderligere detaljering og visualisering af udvalgte koncepter og udarbejdelse af egentlige business cases for disse.
Post-Denmark-E---posthus-design-service-thumbnail-3PART
Udbygget kendskab
til målgruppen
Solidt
beslutningsgrundlag
Nydesignede
kuvertløsninger

Følge med udviklingen

Post Nords kerneydelse er og har altid været det sendte brev, men med samfundets øgede digitalisering er denne ydelse blevet udfordret og institution Post Nord må følge med udviklingen. Af samme grund lavede Post Nord en digital portal – E-posthuset, der skulle kunne servicere deres kunder online. Portalen havde begrænsede funktioner samt serviceniveau og udnyttede langt fra mediets potentiale. Derfor søsatte de udviklingsprojektet E-posthuset. Da Post Nord kom til 3PART rummede projektet en lang række konkrete koncepter. 3PARTs rolle var at supplere idé-/ konceptgrundlaget samt skabe brugerbaseret grundlag for valg af koncept, som skulle sammenstemmes med Post Nords forretningsorienterede perspektiv, og tilsammen udgøre beslutningsgrundlag for den fremtidige udvikling af E-posthuset.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

kvalitative interviews med 20 personer i målgruppen omkring forventninger til E-posthuset

Se flere cases

Procesværkstøjskasse samt designelementer til brugerflader

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S