Inddragelse af brugere

i udviklingsprojekter

brugertest

I næsten alle projekter vi indleder, inddrager vi brugerne. Det gør vi for at forstå det behov der er i markedet, så projektet munder ud i et produkt der rammer rigtigt, og bliver taget godt imod derude. Der findes mange forskellige måder at inddrage brugerne på, bl.a.:

Hvilke fordele er der ved at inddrage brugere i udviklingsprojekter? Er det ikke kun en ekstra udgift og en bestilling fra de få kunder der inddrages i projektet? Tværtimod! Brugerresearch vil næsten altid gøre din virksomhed klogere, og give dig en unik viden om, hvad der sker ude i den verden, I sælger jeres produkter eller services til. Selvom jeres serviceafdeling er i tæt dialog med jeres kunder, kommer der ofte mange andre og nye oplevelser, behov og erfaringer på bordet, når vi som eksterne kommer ud og interesserer os for kundernes dagligdag og de opgaver de skal løse.

Det indblik og den viden der skabes ved at åbne døren helt ind til kernen af sine kunder og målgruppe, skaber ikke kun viden om det konkrete projekt der samles indsigter til, men giver også mulighed for at se hvilke andre uafdækkede behov der kan sætte konkrete handlinger i gang, som kan danne grundlag for det næste udviklingsprojekt. 

Ved at inddrage brugere løbende i udviklingen, skabes en række ambassadører for projektet. De personer der inddrages flere gange i løbet af et projekt, til både opstart og tests, vil få en særlig tilknytning til det nye produkt, som selv den bedste marketingsafdeling kan have svært ved at skabe.

Derudover får man løbende i processen valideret brugeroplevelsen og kan undervejs lave tilpasninger til produktet, så fejl, der koster dyrt i en udviklingsproces, minimeres.

Hvad gør man så når målgruppen eller brugskonteksten er utilgængelig? Der er mange måder man kan opsætte scenarier på, som kommer nær rigtige brugssituationer. Man kan fx inddrage lægmand til at udføre forskellige tests. Det giver et godt indblik i og viden om, hvordan der kan optimeres og tilpasses.

I dag findes der mange teknologier der gør det muligt at teste et udviklingsprojekt, inden der igangsættes kodning, fremstilles støbeforme osv. Med 3D print og digitale prototyper, kan man i dag teste et produkt i den konkrete brugssituation for derefter at rette fejl og uhensigtsmæssigheder, inden produktion. Metoden sikrer, at man ikke står med en færdigudviklet brugerflade eller et støbeværktøj, der ikke virker efter hensigten. 

Vil du vide mere om hvordan vi kan undersøge det marked du opererer på? Så byder vi meget gerne på en kop kaffe og fortæller mere om vores erfaringer og kan vise konkrete cases, hvor brugerundersøgelser har haft en stor effekt.

If a picture is worth a thousand words, a prototype is worth a thousand meetings

Seneste cases

Brugervenlig app til ryttere og trænere
Innovativ pulsmåler til heste