HMF Group

Konkurrentanalyse, situationsanalyse, kortlægning af eksisterende produktgrafik, facilitering, opgradering af logo, redesign af eksisterende produktgrafik, visuelt idékatalog og 3D filer af afskærmning

Styrket IPR gennem revitaliseret produktgrafik

En del af produktgrafikken

Den revitaliserede produktgrafik skaber øget synlighed, differentiering og genkendelighed på HMF’s nye og store kraner, samtidigt med at brandingen styrkes gennem et strategisk tiltag, der inddrager kranens PowerLink som en del af produktgrafikken. Herved underbygges ligeledes HMF Groups historie og tradition, og ligeledes deres pay-off “Power to Lift”. Designet til kranens vakuumformede afskærmning imødekommer hele kranens design, og skaber en helhed, hvori de robuste og organiske former mødes på elegant vis.
2. 0thumbnains size
Komprimeret &
effektiv proces
Opgradering af
logo & visuel identitet
Fleksibelt visuelt
design til co-branding

En ny og spændende serie af kraner

Den danske virksomhed HMF, som er en af verdens førende leverandører af lastbilmonterede kraner, kontaktede 3PART med et ønske om at få revitaliseret produktgrafikken til kranerne i forbindelse med lanceringen af en ny serie af store kraner. Opgaven for 3PART bestod derfor i, at skabe en produktgrafik, som på én og samme tid markerer en ny og spændende serie af kraner, styrker HMF brandet, og skaber differentiering fra konkurrenterne. I forlængelse af revitaliseringen af den nuværende produktgrafik, forelå der ligeledes en opgave i at udvikle en afskærmning, som forenede disse nye kraners robuste design med den nye produktgrafik.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

en produktgrafik, som på én og samme tid markerer en ny og spændende serie af kraner

Se flere cases

Rumtermostat – designkoncept
Produkt service system – Service innovation

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S