Simon Moos

Research, designspecifikation, idekatalog, 3D skitser og visualiseringer, konceptkatalog, produktgrafik samt hovedmålstegninger og 3D dokumentation

Redesign og kostoptimering

Værdi gennem et to-tankssystem

Det optimerede slamafvandingssystem skabte værdi gennem et to-tankssystem, integreret omrører, produktions- og kostoptimeret konstruktion samt en forenklet produktkonfiguration.
Simon-Moos-Maskinfabrik-produkt-design-thumbnail-3PART
Kostprisoptimeret
konstruktion
Robust &
og driftsikkert design
Tydelig branding
af Simon Moos

On-site slamafvandings-systemet

Simon Moos A/S (SMM) udvikler, producerer og sælger kundetilpassede løsninger indenfor slamsugere, recyclere, samt anlæg til volumenreduktion, behandling og hygiejnisering af slam. SMM er førende indenfor deres branche i forhold til viden om slamafvanding og slambehandling, hvilket er fundamentet for udviklingen af virksomhedens effektive kvalitetsprodukter. Opgaven bestod i at optimere on-site slamafvandings-systemet EOD/DOD på både design, produkt, betjening og kostpris. Målet hermed var at opnå et mere tidssvarende design med henblik på at fastslå SMMs positionering på markedet.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

kostoptimeret konstruktion samt en forenklet produktkonfiguration

Se flere cases

Modulerbart byrumsinventar

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S