Triax

Facilitering, strategimateriale analyse, markedsresearch, kundeinterviews og udvikling af mini-business cases på nye områder

Fremtidens forretningsområder

Flere nye forretningsområder

3PART faciliterede beslutningsprocessen og leverede de nødvendige nye input, som førte til den ønskede reduktion i mulighedsrummet. Triax kunne derved selv forestå den efterfølgende proces med udvikling af detaljerede business cases og strategiske beslutninger ift. priotering af én eller flere nye forretningsområder.
Triax-forretningsudvikling-thumbnail-3PART
Reduktion af
oprindeligt materiale
Dybbere
markedsindsigt
+3 cases
på mini business

Designmetodiske processer og tilgange

Triax ønskede at udvide deres eksisterende forretnig, gennem udnyttelse af deres kernekompetencer og -produkter på nye markeder og produktområder. De havde tidligere forsøgt at håndtere denne udfordring internt og med hjælp af mere traditionelle eksterne forretningsudviklere, men manglede nye input for at kunne komme videre i processen, og indsnævre mulighedsrummet. Triax opsøgte derfor 3PART, for at fortsætte arbejdet med brug af designmetodiske processer og tilgange.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

detaljeret markedsanalyse, produkttilbud og potentialer, samt afdækning af konkurrenter, konkurrencesituation og trusler

Se flere cases

Kølekontrolenhed – idékatalog og kostprisvurdering
Procesværkstøjskasse samt designelementer til brugerflader

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S