Cimbria

Tekniske funktioner, observationsrapport, brochuredesign og produktdesign

Udlastningsbælg - redesign og kostpris reduktion

En stærk position på det internationale marked

“Tidligere satte vi bare en ny funktion på siden af udlastningsbælgen, og den kom derfor til at ligne et mekanisk juletræ. Vi kunne ikke se at den var grim, fordi den altid havde set sådan ud. Designprocessen har medført, at vores udlastningsbælg har fået et mere strømlinet og internationalt udseende. Det er absolut det mest æstetiske produkt i vores branche”
Cimbria-thumbnail-produkt-3PART
+40%
Øget omsætning
+ 90%
internationalt salg
6 mdr
tilbagebetaling

En af de største udbydere i Europa

Cimbria indgår i Cimbria koncernen med hovedsæde i Thisted. Koncernen har på verdensplan cirka 800 ansatte og er en af de største udbydere i Europa indenfor udstyr og komplette projekter til korn- og frøbehandling og oliefrø ekstraktion. Udlastningsbælge udgør det transportmæssige bindeled mellem en silo eller et transportbånd på den ene side og skibe, tog og lastbiler på den anden. Udlastningsbælgen, der kan håndtere alle former for pulver og granulater som fx cement, sukker, korn og flyveaske, skal sikre, at processen ikke støver til ulempe for arbejdsmiljøet. Samtidig er udlastningsbælgen med til at øge sikkerheden og minimere det spild, der måtte være ved processen. Her er altså tale om et område, som den almindelige forbruger ikke har nogen kontakt med, og derfor som oftest ikke prioriterer designet særligt højt.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

3PART viste sig at have stor viden indenfor materialer og fremstillingsprocesser – det havde vi ikke regnet med. Vi fik faktisk langt mere end bare et nyt design

direktør, Lars Nørgaard

Se flere cases

Bedre brugervenlighed og kundeoplevelse

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S