Blücher

Projektspecifikationer, Konceptmapping og -beskrivelser, Konceptevaluering og -udvælgelse, Facilitering og design koncept

Produkt service system - Service innovation

Fra producentvirksomhed til servicevirksomhed

Der er udarbejdet forretningsmodeller for at vurdere potentialet i den nye rørledningsvariant og servicen relateret dertil. Vi forventer, at materialet skal forelægges bestyrelsen i Watts Water Technologies i begyndelsen af 2017, hvorefter den videre udvikling af både produkt og service koncept vil fortsætte.
Blucher_servicedesign_3PART_thumb
Detaljeret
konceptdesign
Bruger
undersøgelser
Omfattende
handlingsplan

Service innovation proces

Blücher, en af Europas førende producenter af afløbssystemer, ønskede at udfordre sin eksisterende forretning ved at kigge i muligheder for service innovation og produkt service systemer. Ambitionen var at udvikle en vidensbase og interne kompetencer i forhold til service innovation. Der blev bygget low resolution service produktkoncepter for at afgøre, om og hvordan det er muligt at forfølge dette forretningsområde.

Detaljeret køreplan for nærmere serviceudvikling

01

Indledende analyse

Projektet begyndte med en indledende analyse af produktområder og markeder, som Blücher allerede opererer på. Ambitionen var at bruge allerede initialiserede idéer og eksisterende produkter, som fandtes i Blüchers udviklede rørledninger, for at opnå et højt tempo i processen og udnytte organisatorisk arbejde, der allerede var udført. Mange eksisterende idéer var relevante og gav et tilstrækkeligt idékatalog. Det næste skridt var at evaluere dem ved at sammenligne den potentielle indkomst med udviklingsinvesteringen.

Konceptfasen

Efter at have valgt et produktområde at starte ud fra, var næste skridt at få et globalt udsyn på produktmiljøet. Marked- og kundeundersøgelser blev realiseret, for at fastslå om der var uopfyldte behov med potentiale, der kunne frigives gennem et nyt produkt-service system. I konceptfasen blev et detaljeret service koncept designet, bygget på indsigterne fra research-fasen, samt de strategiske og økonomiske ambitioner – f.eks i forhold til den krævede potentielle omsætning i forretningsområdet. Der blev med vilje set bort fra nuværende ressourcer, da Blücher var klar til at tilegne sig nye forretningsenheder, personale og udstyr, samt at indgå nye partnerskaber med virksomheder, der ejer yderligere produkter og tjenester. I denne fase blev også udviklet en ny rørledningsvariant til at danne produktgrundlaget for servicekonceptet.

02

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Lige nu er vi lidt en producentvirksomhed. Men vi vil gerne gå over til at være en servicevirksomhed, der leverer hele løsningen. Hvis vi ikke bliver provokeret, så tænker vi jo bare i vores egen lille hverdag – indeni vores egen lille osteklokke

Se flere cases

Rummeligt 3D ovenlysvindue
IQ 5 – Instrument Washer Series
Hjemmeside og brochure

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S