Sulzer

Produkt/-branding strategi, Idékatalog, Konceptdesign af 5 produkter, Detaljeret design, Materiale til ansøgning og Designmanual

Produktdesign og -manual

Sikkerhed for at designintentioner

Det nye design udtryk sikrer ensartethed på tværs af de sammenlagte brands og produktporteføljer. Det udtrykker Sulzer Mixpacs værdier og brand gennem det visuelle udtryk. Design Manualen har givet virksomheden en solid dokumentation og arbejdsbeskrivelser, som bevirker at fremtidige produkter kan designes med sikkerhed for at designintentioner og visuelt familieskab fastholdes.
Sulzer-produk-thumbnailt-3PART
+1
designmanual
Produkt/ branding
ny strategi
+5
konceptdesigns

Et fælles samlet afsæt for fremtidig udvkling,

Sulzer Mixpac skulle sammenlægge de to produktporteføljer af dispensere. I den forbindelse var der et ønske om, at udvikle et nyt designudtryk, som skulle bygge på de bedste designelementer og produkt features fra begge brands. Strategien var valgt med et ønske om fastholde de to tidligere positioner på markedet og sikre visuel genkendelighed ift. eksisterende kunder. Men i lige så høj grad med et ønske om at skabe et fælles samlet afsæt for fremtidig udvkling, og kommunikere virksomhedens værdier og brand gennem produkterne.

Vi sikrer at det visuelle familieskab bevares

01

Strategisk proces

For at skabe et solidt udgangspunkt for designopgaven, var første opgave at facilitere en strategisk proces for udvikling og formalisering af Sulzer Mixpacs fremtidige produkt og branding strategi. Med afsæt i denne strategi udvikledes et bredt antal design forslag som på forskellig vis fortolkede virksomhedens værdier og forenede designelementer fra de to brands. I processen var der, et særligt fokus på indarbejdelsen af IPR beskyttede elementer i designet, for at øge produkternes robusthed mod kopiering og efterligning.

Idéudviklingsproces

Denne idéudviklingsproces førte til udvælgelsen af ét design udtryk, som efterfølgende udbredtes på fem dispenser typer, for at teste robustheden og skalerbarheden – vi sikrer at det visuelle familieskab bevares på produkter med forskellige geometrier, størrelser osv. Som en del af projektet er indlagt detaljeret konstruktion af én dispensertype. Det detaljerede konstruktionsarbejde blev udført af en intern R&D ingeniør, med løbende support fra 3PART. Designet blev grundigt testet undervejs i projektet. Den afsluttende del af processen, er formalisering af det nye design i en produkt design manual. Der udformes i tæt samarbejde med den interne R&D afdeling for at sikre, at den matcher de krav og ønsker de har. Herved skabes internt ejerskab og øget brugbarhed for anvendelse i fremtidige udviklingsprojekter.

02

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Det nye design udtryk sikrer ensartethed på tværs af de sammenlagte brands og produktporteføljer.

Se flere cases

Produkt service system – Service innovation

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S