Esko Graphic

Research, analyse, brugerundersøgelser, GUI design, ikondesign, styleguide og grafisk design

Intuitiv brugerbetjening skaber merværdi

Langt mere intuitive i deres brugerflade

Med det nye interfacedesign vil fremtidige maskiner fra Esko Graphics være væsentligt mere tilgængelige og langt mere intuitive i deres brugerflade. Betjeningsforbedringen gør det både lettere og hurtigere for brugeren at lære at betjene maskinen, hvorved der tilføres produktet en betragtelig merværdi. Med design anvendt som redskab er der skabt en forskel, der gør produktet mere attraktivt og som har gjort det komplicerede enkelt og let tilgængeligt.
Esko-Graphic-brugerflader-thumbnail-3PART
+1 ny
Interfacedesign
+1 ny
Styleguide
360 graders
løsning

kompleks funktionalitet på en overskuelig måde

Esko Graphics stod overfor udviklingen af Espresso – en maskine, der benyttes i den grafiske industri til digitalt at eksponere konventionelle plader med UV-lys. For at fremstille maskinens komplekse funktionalitet på en overskuelig måde, designede 3PART, i samarbejde med Unigate, et nyt grafisk interface. I udviklingen af brugerfladen blev betjeningskomponenter og layout forbedret, og samtidig blev de mest relevante funktioner og procedurer identificeret. Den intuitive brugerflade giver slutkunderne mulighed for at konvertere til en digital arbejdsgang i trykkeriet på en ukompliceret måde. Ønsket om et mere intuitivt interface udsprang af et behov for øget maskinforståelse hos brugerne samt et mål om at tilføre maskinen en merværdi. Den konkrete opgave bestod i en grundig analyse af den eksisterende betjening på Esko Graphics maskiner, med udgangspunkt i deres Commander Client. På baggrund af analysen skulle der udarbejdes en ny betjeningsfilosofi for Esko Graphics’ maskiner, hvor der blev taget højde for brugerniveauer, maskinforståelse og maskingrafik.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

det komplicerede enkelt og let tilgængeligt

Se flere cases

Kølekontrolenhed – idékatalog og kostprisvurdering
Aktuatorer – 360 graders designproces

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S