Fredericia Kommune

Facilitering, introduktion af 9 designredskaber, kompetenceudvikling samt planlægning, afvikling og evaluering

Servicedesignskolen - Konceptudvikling

workshops, redskaber og nye ideer

40 medarbejdere i Voksenservice deltog i Servicedesignskolen, hvor de gennem forløbets 5 workshops blev introduceret til 9 redskaber til innovation og forandring, som de anvendte til at skabe en række ideer til nye løsninger, hvoraf 5 blev præsenteret som korte videoscenarier ved forløbets afslutning.
Fredericia kommune 3PART
9 redskaber til
innovation og forandring
idéer til Voksenservice
fra Servicedesignskolen
udvikling af
kompetencer

udvikling og implementering af nye løsninger

Formålet med Servicedesignskolen var, at introducere og give medarbejdere i Voksenservice en erfaring med redskaber til innovation og forandring hentet fra Service-design. Målet var, at klæde de medarbejdere, der arbejder med borgerne i dagligdagen, på til udvikling og implementering af nye løsninger, som kan give borgerne et godt liv og reducere omkostningerne til voksenservice i Fredericia Kommune.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Introducerer og giver medarbejdere i Voksenservice erfaring med redskaber til innovation og forandring

Se flere cases

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S