Fredericia Kommune

Facilitering, introduktion af 9 designredskaber, kompetenceudvikling samt planlægning, afvikling og evaluering

Servicedesignskolen - Konceptudvikling

workshops, redskaber og nye ideer

40 medarbejdere i Voksenservice deltog i Servicedesignskolen, hvor de gennem forløbets 5 workshops blev introduceret til 9 redskaber til innovation og forandring, som de anvendte til at skabe en række ideer til nye løsninger, hvoraf 5 blev præsenteret som korte videoscenarier ved forløbets afslutning.
Fredericia kommune 3PART
9 redskaber til
innovation og forandring
idéer til Voksenservice
fra Servicedesignskolen
udvikling af
kompetencer

udvikling og implementering af nye løsninger

Formålet med Servicedesignskolen var, at introducere og give medarbejdere i Voksenservice en erfaring med redskaber til innovation og forandring hentet fra Service-design. Målet var, at klæde de medarbejdere, der arbejder med borgerne i dagligdagen, på til udvikling og implementering af nye løsninger, som kan give borgerne et godt liv og reducere omkostningerne til voksenservice i Fredericia Kommune.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Introducerer og giver medarbejdere i Voksenservice erfaring med redskaber til innovation og forandring

Se flere cases

Fremtidens tankstationer – styret med et tryk

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S