Winther & Gonge

Brandstrategi

På grundlag af den udarbejdede brandstrategi blev designmanualen skabt. Skitser på grafiske koncepter blev præsenteret og en endelig grafisk retning blev valgt. Indholdet blev udformet på baggrund af eksisterende materiale og i samarbejde med relevante medarbejdere. Designmanualen beskriver tankerne bag brandstrategien og den grafiske retning samt hvad man må og ikke må i forhold til brug af grafiske elementer og kommunikation udadtil. I forbindelse med designmanualen blev der udarbejdet skabeloner i bl.a. Word og Excel. Disse skabeloner er med til at sikre, at designmanualen bliver fulgt samt optimere medarbejdernes arbejde. Den endelige brandstrategi og designmanual blev tilsidst præsenteret for relevante medarbejdere. Dette for at sikre, at de er bekendte med indholdet og får mulighed for at stille opklarende spørgsmål.
Research, Interviews, Workshop, Designmanual og Skabeloner
WintherGonge_Brand_3part_thumb

Research og designmanual

Inden arbejdet med brandstrategien og designmanualen foretog 3PART en research af lignende firmaer og deres produkter. Dette var med til at identificere vigtige områder i forbindelse med strategien og øge træfsikkerheden for den nye designmanual. Research-delen blev suppleret med interviews af relevante interessenter, som tilførte projektet yderligere information omkring markedet, forhandlernes og kundernes behov. Endelig blev der afholdt workshop, hvor formålet var at finde frem til en fælles brandstrategi.

Styrker kommunikationen for Winther og Gonge

+1 ny
designmanual
Udbarbejdede
skabeloner
Fælles
brandstrategi

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Flere af vores kunder har allerede bemærket, at man nu kan se, at vi er i familie, og det er jo ganske positivt

Se flere cases

Øget brandværdi og genkendelighed i markedet

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S