ATTEC Food Technology

Brugerresearch, arbejdsmøder, designkatalog med 4 forslag, skitsering i 2D og 3D samt computergenererede visualiseringer

Brugerresearch og konceptdesign af slagteriudstyr

Hygiejne og tilgængelighed

Projektet tog udgangspunkt i 2 typer af maskiner; midterstykkemaskinen og den automatiske grovopskærer. For at få et fornuftigt afsæt blev der foretaget en grundig bruger research hos en række af de slagterier, hvor anlæggene i forvejen kørte. På baggrund af denne, udviklede 3PARTs design team et designkatalog med forskellige oplæg til design. Det valgte designforslag blev herefter bearbejdet og detaljeret, inden det blev godkendt til konstruktion.

I skitseringen blev der, udover arbejdet med selve udtrykket, bearbejdet problematikker omkring hygiejne og tilgængelighed ved rengøring. Serien af slagteriudstyr blev udviklet i et samarbejde mellem Slagteriernes Forskningsinstitut, ATTEC og 3PART, og udstyret er i udviklingsprocessen løbende blevet testet af Steff Houlberg i Ringsted samt Danish Crown i Vojens og Sæby. Projektet blev gennemført i IDR regi.
2. 0thumbnains size
Enkelthed og
rene linjer
Modularitet i
fremstillingsprocessen
Rengøringsvenligt
design

En fælles designlinje

ATTEC stod med et ønske om en fælles designlinje for deres slagteriproduktprogram. Udgangspunktet for samarbejdet var et ønske om at forbedre arbejdsvilkårene for slagteriarbejderne under det tunge arbejde med at dele dyrekroppen i to, samt opnå en mere nøjagtig og dermed mere rationel deling af midterstykket.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

løbende tests af Steff Houlberg og Danish Crown

Se flere cases

UX Design – Brugerinterface

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S