Trustus

Omkostningseffektivt design

3PART udviklede og optimerede stage systemet, så det tydeligt udstråler de værdier, der kendetegner virksomheden. Trustus Stage konceptet blev optimeret i forhold til både omkostninger, funktionalitet, logistik og sikkerhed. Hvor monteringen af det tidligere system krævede op til 24 personer, 20 lastbiler og brug af hjælperedskaber, som lift og kran, er både montagetid og mandskab faldet med op til 50%. Den store fokus på sikkerhed har øget kvaliteten af arbejdsmiljøet og skabt fordele for slutbrugerne – også til glæde for den enkelte koncertgæst.
Bruger- og konkurrentresearch, modulstudie, workshop, idekatalog, dokumentation i 2D og 3D, visualiseringer og konstruktionsfiler til prototype
Trustus-Stage-Thumbnail-3PART

Udstråler de værdier, der kendetegner virksomheden

Trustus, der producerer systemer til opbygning af professionelle scener, havde et ønske om, at få udviklet og optimeret deres stage system med fokus på sikkerhed, funktionalitet og omkostningseffektivitet. Konceptet skulle samtidig fungere som en samlet helhed og underbygge Trustus’ identitet. I forbindelse med opgaven var der nogle specifikke krav til produkterne omkring modularitet og fleksibilitet. Systemet skulle bestå af færrest mulige komponenter og, med udgangspunkt i en standardlastvogns mål, udvikles således, at pladsen kunne udnyttes optimalt.

Sikkerhed, funktionalitet og omkostningseffektivitet

Forbedret
arbejdsmiljø
Omkostningseffektivt
design
Færre personer
til opsætning

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

øget kvaliteten af arbejdsmiljøet har skabt fordele for slutbrugerne

Se flere cases

Betjeningspanel – Konceptdesign
Modulerbart byrumsinventar

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S