SCALGO

UX Design - Brugerinterface

3PART agerede facilitator af designproces og sparringspartner for SCALGO under udviklingen af brugerinterfacets opdaterede design. Ydermere fulgte udviklingen af en række designforslag, som gjorde det muligt for den enkelte bruger at tilpasse brugerinterfacet efter sit individuelle behov.
Facilitering af workshops, kortlægning af brugertyper, idékatalog, designmæssig sparring, frontend design og visuelle mock-ups
Salco-UX-design-thumbnail-3PART

Brugerinterfacets opdaterede design

Da SCALGO stod overfor at revitalisere sit brugerinterface i det browserbaserede, digitale værktøj, SCALGO Live, agerede 3PART sparringspartner ud fra et ønske om at inddrage designekspertise, samt at komme endnu nærmere de forskellige typer af kunder, der i dag anvender tjenesten. Det revitaliserede brugerinterface skulle indeholde en hvis grad af fleksibilitet, idet de forskellige brugertyper skulle have mulighed for at tilpasse, gemme og dele deres forskellige arbejdsområder. Samtidigt var der et stort fokus på brugervenlighed og skalerbarhed i designet – både for brugerne og backend udviklerne. Dette skal sikre SCALGO’s position på markedet, og samtidigt gøre det lettere at træde ind på nye markeder.

Nye markeder

Intuitivt
bruger interface
Frontend design
af intranet website
Brugervenligt &
funktionelt design

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

3PART har været en stærk sparringspartner, der har udfordret vores udviklingsproces og hjulpet os til at skabe en stærk løsning, som tilgodeser alle vores brugere

CEO Morten Revsbæk

Se flere cases

Udlastningsbælg – redesign og kostpris reduktion

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S