Let's
Simplimize

Optimer din forretning med Simplimize

Simplimize giver bedre bundlinje

Simplimize er en systematisk og operationel fremgangsmåde, der forenkler og optimerer en virksomheds produktprogram, reducerer omkostningerne i alle led og styrker evnen til at udvikle nye markedsrelevante og konkurrencedygtige produkter.

Målet er at optimere en forretning til vækst og højere indtjening. Man kan med Simplimize opbygge en struktur i virksomhedens produktprogram, som sikrer rationalisering og vækst, samtidigt med at omkostningerne til salg, logistik, produktion og udvikling reduceres. Der er altså ofte rigtig meget at hente her for de fleste virksomheder

Optimer din forretning med Simplimize

Tanken bag Simplimize er i sig selv ikke ny. Men ved at samle kendt viden i en operationel tilgang med konkrete værktøjer, fungerer Simplimize som den røde tråd, der forenkler dit produktprogram og optimerer din forretning. Samtidig får din virksomhed et fælles sprog på tværs af salg, produktion og udvikling. Simplimize handler IKKE om kun at udvikle og sælge standardprodukter – men at skabe en tydelig forskel imellem standard og kundetilpassede løsninger. Det er en ny måde at arbejde på.

sh-IMG_4544

Gevinster opnået ved Simplimize

Simplimize til forenkling af processer og produktprogam

Simplimize er en operationel fremgangsmåde til forenkling af virksomheders produktprogram. Metoden skaber en struktureret ramme for udvikling af en optimal produktarkitektur, et effektivt produktionslayout og en styrket innovationsevne. Processen sker på tværs af virksomhedens funktioner og styrker konkurrenceevnen ved både lavere omkostninger og effektive innovationer.

Implementér Simplimize tankegangen til hele virksomheden

Ved et Simplimize forløb hos os kommer vores certificerede in-house Simplimize konsulent på besøg i jeres virksomhed og uddanner nøglepersoner til at implementere tankegangen til alle led, herunder; salg, varehåndtering, produktion og interne processer. 

Det er et længerevarende forløb, hvor jeres virksomhed mellem arbejdsmøderne med vores konsulent, får hjemmearbejde for og implementerer delopgaverne undervejs i processen. De udfordringer der opstår undervejs i forløbet, bliver samlet op på arbejdsmøderne.

6 Værktøjer giver overblik

Simplimize er en gennemtestet metode udviklet af Teknologisk Institut, som består af 6 sammenhængende værktøjer, hvor data fra det ene værktøj, føres videre over til det næste. Tilsammen skaber de overblik, modulariserer produktprogrammet og forenkler processerne internt i virksomheden med fokus på produktion, produktprogram og marked.

Når man har været igennem forløbet, har virksomheden fået et overblik af hvilke produktvarianter og interne processer man skal bygge videre på og hvilke man skal udfase.

Vil du vide mere om et Simplimize forløb hos os? Kontakt vores Simplimize konsulent Ole Madsbøll på: Ole@3part.com eller på tlf: +45 30893097

en systematisk og operationel fremgangsmåde

Et hav af muligheder

Nu har du læst om simplimize, men vidste du at vi også arbejder med digital design, produkt design og service design? Læs mere om alle services her