Service
design

Skab vækst og styrk konkurrenceevnen

Skab øget konkurrencekraft

- og indtjening med udvikling af kombinerede produkt-service forretningsmodeller

I en verden med stigende konkurrence har virksomheder, som knytter serviceydelser til deres produkter, ofte et bedre udgangspunkt for at skabe værdi for kunderne og dermed styrke konkurrenceevnen. For flere af vores kunder har 3PART udviklet servicekoncepter og forretningsmodeller som kombinerer det eksisterende produktsalg med ydelser, nye initiativer og løsninger til gavn for virksomhedernes kunder og dermed for virksomhedernes forretningsgrundlag og fremtidige innovationsevne.

Kunden i centrum

Herved skabes grundlaget for at udvikle løsninger og produkter, som er mere attraktive og værdiskabende i markedet. Med øget fokus på udvikling af serviceprodukter og nye forretningsmodeller, kan produktionsvirksomheder altså øge deres indtjening fra det direkte produktsalg gennem udvikling af mere attraktive produkter og øget konkurrenceevne, samt øge serviceforretningen og få en større del af det samlede potentiale set i et TCO perspektiv (Total Cost of Ownership).

Service innovation i proces

Den detaljerede proces for udviklingen af servicekoncepter og/eller nye forretningsmodeller tilrettelægges sammen med jer ud fra jeres konkrete behov og udfordringer. Et projekt kan indeholde udvalgte faser (fx. fase 1-3), hvorefter materialet kan overdrages til intern færdiggørelse. Eller vi kan hjælpe jer hele vejen igennem. Det er igen op til jer, hvad der er mest hensigtsmæssigt og hvilke kompetencer I har ift. at drive denne type af udviklingsprojekter.

Skab vækst og styrk konkurrenceevnen gennem service innovation

Mange danske virksomheder oplever at deres produkter og eksisterende forretningsmodeller er under pres, bl.a. fra:

Faser i Service Innovation

Vil du vide mere om et service design forløb hos os? Kontakt Simon Skafdrup på: Simon@3part.com

Styrk markedsposition og indtjening med kombinerede produkt og service forretningsmodeller

Flere kompetencer i samme hus

Nu har du læst om servicedesign, men vidste du at vi også arbejder med digital design, simplimize og produktdesign? Læs mere om alle vores services her.

produktdesign og tekniske illustrationer
Procesværkstøjskasse samt designelementer til brugerflader