Lachenmeier

Teknisk koncept, konceptudvikling, visuelt udtryk og detailskonstruktion

Redesign af emballeringsmaskine

Den redesignede udgave

Løsningen var en modulopbygning, så maskinen nemt kunne fragtes i større moduler og samles ude hos kunderne. Dette gav en meget hurtigere idriftsættelse. Endvidere resulterede 3PARTs arbejde i en bedre udnyttelse af maskinens elevationsprincip, som i maskinens oprindelige udgave kun blev brugt til at wrappe pallen. Elevationsprincippet blev i den redesignede udgave også brugt til at lette servicen af maskinen, sådan at man kan standse maskinen midt i en bevægelse og servicere den der.
Lachenmeier-produkttegning-thumbnail-3PART
-25%
kostreduktion
Patenter
på konstruktion
Lavere
energiforbrug

Ny og forbedret teknisk konstruktion

Lachenmeier A/S har samarbejdet med 3PART om redesign af en emballeringsmaskine. Målsætningen med udviklingsopgaven var at identificere og udvikle en ny og forbedret teknisk konstruktion af produktet, opnå en kostpris-reduktion på 25%, samt opnå besparelser og effektiviseringer i forbindelse med transport fra produktion/ lager til slutbruger. Målsætningerne blev indfriet. Udover disse udbytter resulterede projektet endvidere i bedre adgang for service og en højere grad af rengøringsvenlighed i den redesignede maskine.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

En tekniker-drevet virksomhed har typisk vanskeligt ved at skabe nyudvikling på egen hånd. Det ligger dybt i en ingeniør at han nødigt vover sig ud på et domæne han ikke kender til bunds.

Per Lachenmeier

Se flere cases

Fremtidens tankstationer – styret med et tryk

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S