Lachenmeier

Teknisk koncept, konceptudvikling, visuelt udtryk og detailskonstruktion

Redesign af emballeringsmaskine

Den redesignede udgave

Løsningen var en modulopbygning, så maskinen nemt kunne fragtes i større moduler og samles ude hos kunderne. Dette gav en meget hurtigere idriftsættelse. Endvidere resulterede 3PARTs arbejde i en bedre udnyttelse af maskinens elevationsprincip, som i maskinens oprindelige udgave kun blev brugt til at wrappe pallen. Elevationsprincippet blev i den redesignede udgave også brugt til at lette servicen af maskinen, sådan at man kan standse maskinen midt i en bevægelse og servicere den der.
Lachenmeier-produkttegning-thumbnail-3PART
-25%
kostreduktion
Patenter
på konstruktion
Lavere
energiforbrug

Ny og forbedret teknisk konstruktion

Lachenmeier A/S har samarbejdet med 3PART om redesign af en emballeringsmaskine. Målsætningen med udviklingsopgaven var at identificere og udvikle en ny og forbedret teknisk konstruktion af produktet, opnå en kostpris-reduktion på 25%, samt opnå besparelser og effektiviseringer i forbindelse med transport fra produktion/ lager til slutbruger. Målsætningerne blev indfriet. Udover disse udbytter resulterede projektet endvidere i bedre adgang for service og en højere grad af rengøringsvenlighed i den redesignede maskine.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

En tekniker-drevet virksomhed har typisk vanskeligt ved at skabe nyudvikling på egen hånd. Det ligger dybt i en ingeniør at han nødigt vover sig ud på et domæne han ikke kender til bunds.

Per Lachenmeier

Se flere cases

Forbedring af funktionalitet, konstruktion og æstetik

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S