Berendsen

Markedsføringsmateriale og instruktionsvideoer, research, workshop og international konceptvalidering

Arbejdsmiljø, der kører

En samlet løsning, der er skaber fordele hos kunden

Projektet resulterede samlet set i et nyt servicekoncept for forflytning af linned i to varianter, der er med til at profilere Berendsen som den førende leverandør af linned i et format og i en samlet løsning, der er skaber fordele hos kunden. Hverdag.
+2 koncepter
i forskellige lande
+2
præsentations videoer
+3 nye
designkoncepter

Udvikle en hjælpende hånd til personalet

Berendsen leverer linned til hoteller og restaurationsbranchen. For at imødekomme øgede krav til arbejdsmiljøforhold, var det nødvendigt at udvikle en hjælpende hånd til personalet, der håndterer linnedvogne. Løsningen blev en el-drevet servicevogn, der kan kobles sammen med linnedvognen og indgå i hotellets øvrige logistik.

Designproces på rullende hjul

01

Research

3PART indgik i dialog med Berendsen omkring definering og fokusering af opgaven. Inden arbejdet med udformning af et nyt servicekoncept interviewede 3PART interessenter, som f.eks. rengøringspersonale, stuepiger og hoteldirektører. På denne måde blev der indhentet væsentlig viden, som øgede træfsikkerheden for det udviklede design.

Workshop

Hvor medarbejderne fra forskellige forretningsenheder deltog, blev afholdt i løbet af processen. Formålet med workshops var at inddrage medarbejderne i projektet for at nå det bedste resultat, samt få medarbejdere til at føle ejerskab. 3PART stod for planlægning samt facilitering af workshops. Der blev lavet aktiviteter der passede til den aktuelle fase i processen.

02

03

Idégenereing og udvikling af design

På grundlag af research-fasen kunne skitseringsarbejdet begynde. Der blev løbende afholdt arbejdsmøder med kunden. Fasen resulterede i 3 designkoncepter, hvoraf ét blev udvalgt til forsøg i fuld skala. Inden det endelige koncept blev accepteret, blev der afholdt brugervalidering med de samme mennesker som var besøgt i starten af projektet. Validering fik stor betydning for den endelige detaljering af konceptet.

Markedsføringsmateriale og præsentationsvideoer

Den nye design blev understøttet af internt markedsføringsmateriale, der var bygget på de unikke produktfordele, der var designet ind i produktet. Da produktet skulle præsenteres i form af præsentationsvideoer, var 3PART ansvarlige for planlægning og projektledelse af de to videoer.

04

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

to varianter, der er med til at profilere Berendsen som den førende leverandør af linned i et format og i en samlet løsning, der er skaber fordele hos kunden

Se flere cases

Brugervenlig app til ryttere og trænere

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S

Founding Partner & CEO Design Manager