B&O Medicom

Konceptdesign - Produkter, emballage & workshops

3PART har gennem årene designet en række forskellige produkter for B&O Medicom. Alle projekterne bærer præg af et tæt samarbejde mellem 3PART, virksomheden og slutbrugeren, for at udvikle det bedste produkt. Alle produkterne lever op til de standarder, der findes i det anvendte miljø, såsom inden for hygiejne, sikkerhedsnormer og medicinske godkendelser bl.a. FDA. Derudover er produkterne udviklet på en måde hvorpå der sikres høj komfort for brugeren.
Research, brugertest, interviews, cultural probe, workshops, designspecifikation, idékatalog, 3D skitser og visualiseringer, prototyper, samt designkoncepter
2. 0thumbnains size

Høj komfort for brugeren

3PART har gennem flere år samarbejdet med B&O Medicom. Samarbejdet har resulteret i udviklingen af flere forskellige produkter, hvor deltagelsen fra 3PARTs side har været tilpasset efter projektets omfang og type. 3PART har deltaget i hele processer, hvor vi har bidraget med alt fra idé og til færdig produktion. Herunder research, brugerinddragelse, skitser og designkatalog med flere forskellige forslag, for herefter at kunne specificere og teste prototyper og give den endelige designspecifikation, klar til produktion. Derudover er der flere projekter, hvor 3PART har været med i en mindre del af processen med for eksempel facilitering af workshops, 3D-modellering, brugerresearch eller lignende.

Udviklingen af flere forskellige produkter

Nyt
Emballagedesign
Konceptdesign &
Produktdesign
3D-filer
til konstruktion

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

produkterne er udviklet på en måde hvorpå der sikres høj komfort for brugeren

Se flere cases

Funktionelt og sikkert design, der øger brugernes selvhjulpenhed

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S