Vejle sygehus

Interviews, brugeropbservationer, videooptagning, afdækning og kortlægning af udfordringer samt konceptudvikling

Forbedring af blodprøvetagning

Muligheder for forbedringer

For at forstå patienters og bioanalytikeres oplevelser observerede 3PART patientmodtagelse og blodprøvetagninger på Vejle Sygehus ambulatorium. Udover observationerne blev patienter og bioanalytikere interviewet om deres oplevelser med blodprøvetagninger. Researchen foregik over 48 timer og blev dokumenteret på video. Sammen med Klinisk Kemisk Laboratorium på Vejle Sygehus afdækkede 3PART mulighederne for forbedringer af arbejdsprocesserne på afdelingen, hvilket resulterede i 99 anbefalinger og konkrete løsningsforeslag indenfor områderne: Arbejdsprocesforbedringer, indretning og anvendte produkter. De 99 forslag fokuserede dels på at forbedre bioanalytikernes arbejdsredskaber og arbejdsmiljø, dels på at gøre blodprøvetagning til en bedre og mere rolig oplevelse for både patienter og bioanalytikere.
Vejle-sygehus-Forbedring-af-blodprøvetagning-thumbnail-3PART
Gennemarbejdet
konceptudvikling
Mindre stressede
patienter
Flere
forbedringsforslag

Over 10 millioner blodprøver hvert år

Hospitalsvæsenet står i disse år over for en række udfordringer. Udfordringer, som Vejle Sygehus ville se i øjnene, da de indledte et samarbejde med 3PART. Forbedrede diagnosticeringsmuligheder via blodprøver betød, at antallet af blodprøver i samfundet steg. Det medførte et pres på bioanalytikerne, som ofte blev sygemeldt med fysiske arbejdsskader eller stress på grund af den øgede arbejdsmængde. Derudover blev patienterne frustrerede over, at de oplevede en forringet service. Der bliver taget over 10 millioner blodprøver hvert år i Danmark til omkring 50 kroner per styk. Det er en samlet udgift på omkring en halv milliard kroner, og beløbet stiger med omkring syv procent hvert år. Intet tyder på, at udviklingen vender. Tværtimod vil en stribe faktorer i fremtiden bidrage til, at der bliver taget endnu flere blodprøver. Det voksende antal blodprøver betød også at laboranterne mistede ekspertise, fordi de udførte det samme arbejde om og om igen. Arbejdet med blodprøver var således både ressourcekrævende og en faglig og professionel udfordring på hospitalslaboratorierne – også på Vejle Sygehus. Udfordringen for 3PART var at få skabt så dybe indsigter i arbejdsgangene og procedurerne omkring blodprøvetagning på Vejle Sygehus, at nye muligheder og innovative løsninger for fremtiden kunne komme til syne.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Mindre stressede patientmodtagelse, hvilket har medført flere gennemførte blodprøver og en markant forbedret oplevelse for patienten

Se flere cases

Hjemmeside og brochure

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S