Waste Hero

IOT design

Samarbejdet mellem Waste Hero og 3PART resulterede i en fuldendt løsning, der tog udgangspunkt i brugerundersøgelser, design krav og brugervenlighed i forhold til opsætning om montering. Der blev afleveret design, 3D filer, visuel identitet og logo.
Behovsfastlæggelse, idégenerering, konceptudvikling, detalje konstruktion, produktionsmodning, leverandør kontakter, logo og visuel identitet
Waste-Hero-IOT-produkt-thumbnail-3PART

Udgangspunkt i brugerundersøgelser

Waste Hero laver sensorer til måling af fyldningsgrad i affaldsspande og containere. Målet for design processen var at skabe et IOT design, der opfyldte de behov der var til produktet, samt skabe en løsning kunne sikre Waste Heros behov for internet forbindelse. 3PART var med fra initierende skitser, helt til endelig konstruktion og produktionsmodning.

At skabe et IOT design

+1 nyt
logodesign
+1 ny
visuel identitet
Færdigt
kabinet

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

fra koncept til produktionsklare tegninger, via dialog med leverandører, hvor 3PART var med til at definere krav, materialer og overflade

Se flere cases

Styrket IPR gennem revitaliseret produktgrafik

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S