Kongskilde

Research, interviews, kortlægning af eksisterende produktprogram, markedsundersøgelser, produktstrategi Reorganisering af produktprogram og styklister samt udvikling og konstruktion

Reorganisering af produktprogram

Effektiviseret produktprogram

Reduceret og effektiviseret produktprogram – fra 28 produkter fordelt mellem divisioner i to lande, til en samlet produktion på syv produkter i en division. Modulært opbygget produktkoncept med færre enkeltdele og komponenter. Maksimalt genbrug af komponenter mellem produkter.

Kostprisreduktion på de enkelte modeller på mellem 5 og 10 %. Generel effektivisering af produktion og produktionssetup.
Kongskilde - 3PART
Kostpris blev
reduceret 5-10 %
Effektivisering
af produktion
Reduceret
produktprogram

Overlap i produktprogrammer

Kongskilde Howards produktion i Tyskland og Spanien skulle sammenlægges i Spanien, og i samme ombæring skulle produktprogrammet optimeres, da der var en del overlap i de to produktprogrammer. Dette skulle munde ud en reduktion af produktvarianter, og et større genbrug af komponenter på tværs af produktprogrammet.

Målsætnigen for opgaven var derfor at nedbringe antallet af produktvarianter – uden at gå på kompromis med bredden i programmet. Derudover skulle de redesignede produkter tilpasses produktionen på de spanske fabrikker, samt kickstarte en generel optimerings- og effektiveringsproces i produktionen- og opgaven lykkedes.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

intet kompromis med bredden i programmet

Se flere cases

IQ 5 – Instrumentvasker-serie

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S