Johnson Controls

Design af modem til skibsindustrien

Inden designarbejdet kunne begynde, var det af stor betydning at lave grundige brugerobservationer, så vi til fulde forstod brugen og miljøet for modemet og brugerinterfacet. Dette gav indsigter, som kunne bruges i den videre designproces. Indsigter danner grundlaget for kravsspecifikationen, som igen gør, at det endelige produkt giver mening for brugeren.

Eksempler på indsigter kan være:
• Brugeren har ofte tykke handsker på (så skal det ikke være et touch screen eller små knapper)
• Brugeren ønsker at kunne aflæse skærmen fra lang afstand (det stiller krav til grafik, ikoner samt opbygningen af informationsniveauer)
• Miljøet myREEFER og modem befinder sig i er ofte koldt, vådt og råt (det stiller krav til valg af materialer, lukninger og samlinger).
Research, brugerobservationer, brugerinterviews, kortlægning af brugen af det eksisterende brugerinterface, nyt koncept for overvågnings-interfacet, grafisk brugerflade samt redesign af det eksisterende modem
Johnson Controls RMM+ redesign

Grundige brugerobservationer

myREEFER-systemløsningen er en ny innovativ løsning til monitorering, sporing og automatisering af kølecontainere – når som helst, og hvor som helst. myREEFER sikrer høj kvalitet af lasten, bedre leveringstid og skaber fuld transparens i transportkæden fra afsendelse til levering – som alt sammen bidrager til en højere kundetilfredshed.

RMM+ modemet med dets nye funktioner og design viser nye muligheder inden for transport af kølecontainere. Designet understreger ligeledes Johnson Controls’ kerneværdier om en grøn og ansvarsbevidst holdning til strømforbrug og generel optimering af transport.

Nye funktioner og muligheder

Nyt koncept
for interface
Detaljeret
grafisk brugerflade
Redesign af
modem

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Redesignet af det eksisterende modem har en forbedret produktionsmæssig, brugsmæssig og æstetisk opbygning

Se flere cases

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S