METAKOM

Fra psykologi til praksis

Konceptudvikling:
Jens Pedersen var godt igang med udviklingen af Samtalespillet, da han kontaktede 3PART. Han leverede en beskrivelse af sin idé samt et designbrief, som 3PART kunne tage udgangspunkt i, da spillet skulle realiseres.

Tests:
Først og fremmest var det vigtigt at prøve Samtalespillet. Sammen med Jens Pedersen deltog 3PART i en prøvespillerunde. Dette førte til justeringer, som 3PART efterfølgende kunne implementere.

Grafisk design DNA:
En udfordring var at skabe visuel samhørighed i de mange forskellige elementer, som spillet indeholder. Design og grafik skulle udtrykke seriøsitet og professionalisme og samtidig virke indbydende, legende og spændende for brugerne. Spillet skulle signalere kvalitet, og det var vigtigt at finde et samlet udtryk for de enkelte spilelementer samt navn, logo og emballage.

Et endeligt designkoncept:
I forbindelse med realiseringen af Samtalespillet opstod idéen om at udvikle et Værdispil i tråd med Samtalespillets grafisk linje. Værdispillet tog udgangspunkt i det allerede eksisterende materiale fra Samtalespillet og differentieringen omfattede primært farvesammensætning og tekstindhold.

Valg af materialer:
3PART indhentede materialeprøver samt priser på produktion af de enkelte spilelementer til begge spil. Her var det vigtigt, at de valgte materialer understøttede det samlede grafiske design DNA.

Fremstilling af prototype:
Det samlede materiale blev leveret klar til tryk og produktion. Projektet blev fulgt til dørs med produktion af to prototyper.
Konceptudvikling, tests, grafisk design DNA, et endeligt designkoncept, valg af materialer og fremstilling af prototype
Metakom 3PART

Fra idé til virkelighed

Samtalespillet er ikke den slags spil, man spiller med venner og familie lørdag aften, men en psykologisk metode til at udvikle deltagernes kompetence til at reflektere over deres egne handlemåder gennem samtale med hinanden.3PART hjalp blandt andet med udvikling af brikker, beskrivelse, quickguide, spillekort og emballage samt navn og logo.

Venner og familie

Et endeligt
designkoncept
Fremstilling af
prototype
Grafisk design
DNA

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

3PART har været en meget vigtig sparringspartner i udviklingsprocessen. Således har samspillet mellem design og den indholdsmæssige forståelse gensidigt kunnet berige hinanden i høj grad

Jens Pedersen, Aut. cand. pæd. psych.

Se flere cases

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S