Bucher Municipal

Industriel brugerflade

Brugerresearch, konceptudvikling, design, ISA 101 standard, prototype, brugertest
Det opdaterede design blev udviklet på bagrund af brugernes behov. Generelt blev der arbejdet med en genkendelighed på tværs af de tre betjeningsskærme. Herunder var det vigtigt at designet gav et overblik på lang afstand og derfor blev der færre informationer på de enkelte skærmbilleder. Ud fra den eksisterende designmanual er der udvalgt en farvepalette, der lever op til kravene i HMI standarden ISA 101, med henblik på det udendørs arbejdsmiljø skærmen anvendes i. Ligeledes er der i farvepaletten taget højde for farveblinde.
Ikke-navngivet-1

Design der passer til arbejdsmiljøet

En vigtig faktor i udvikling af det opdaterede user interface bestod i brugerresearch, som blev foretaget i både Danmark og udlandet. De forskellige måder at betjene samme system skulle omfavnes i det nye design. Derudover var en vigtig faktor arbejdsmiljøet. Det at bruge digitale skærme udendørs sætter store krav til størrelser, farver og placeringer.

Brugertestet koncept

1 design
3 skærme
Prototype
til brugertest
ISA 101
HMI Standard opfyldt

Projektledelse fra start til slut

01

Workshopbaseret proces

Processen blev skudt i gang med en workshop, hvor brugerne blev kortlagt og en stor mængde interne krav og ønsker til det opdaterede design blev prioriteret og defineret ned i mindre opgaver.

Strømlinet design

Efter brugerresearch blev det indsamlede data omsat til designs som løbende i en prototype blev testet internt og af slutbrugere. Slutteligt blev det nye design nedskrevet i en guide, der sikrer at fremtidige nye funktioner lever op til samme standard af deisgn og brugervenlighed.

02

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

Lever op til kravene i HMI standarden ISA 101, med henblik på det udendørs arbejdsmiljø skærmen anvendes i.

Se flere cases

Fremtidens tankstationer – styret med et tryk
Produkt service system – Service innovation

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S