Winther

Nova King Zoo

Research, konceptudvikling, konstruktion af monteringsbeslag, printklare filer, 3D emner og brochure
3PART leverede forskellige udkast på indhold samt format/ layout og definerede indhold for photo shoot billeder. Herefter deltog 3PART i photo shoot i en børnehave, for at sikre, af at de planlagte billeder ville fungere i praksis. Endelig fulgte udvælgelse af billeder samt opsætning af den endelige brochure. Resultatet blev printklare filer opsat efter trykkeriets krav.
Winther-Nova-King-Zoo-Produkt-thumbnail-3PART

Photo shoot billeder

Cykelproducenten Winther ønskede at videreudvikle serien NOVA Viking. Da produktet igennem længere tid havde haft et stagnerende salg, vurderede Winther, at en løsning til at få vendt salgskurven for produktet kunne være at arbejde med seriens visuelle udtryk. Et plastemne skulle få cyklerne til at passe bedre ind i børnenes leg og hermed ændre identiteten for NOVA Viking.

Seriens visuelle udtryk

+1 ny
brochure til markedsføring
Nye
Monteringsbeslag
Nye
Plastelementer

Temakoncepter

01

Research

Winther havde brug for at blive klogere på brugernes, de 2 til 8 åriges, interesser. 3PART udførte field research i daginstiturioner, hvor temakoncepter blev testet på målgruppen. Observation, interview og tegneøvelser med børnene hjalp Winther og 3PART med retning for det nye produkt. Børnetegninger blev hermed første skridt i retning af ZOO´s vilde dyr

Konceptudvikling

På grundlag af den indledende research udviklede 3PART tre koncepter til udsmykning af produktserien. Herefter fulgte en udvælgelses- eller valideringsproces, hvor Winther i samråd med 3PART besluttede, hvilke temaer der skulle arbejdes videre på. 3PART holdt løbende møder med Winther, der bidrog med inputs og erfaringer.

02

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

3PART deltog i photo shoot i en børnehave, for at sikre, af at de planlagte billeder ville fungere i praksis

Se flere cases

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S