Sitecover

Idékatalog, Identitet, Logo, Payoff, Grafisk materiale, Values og Visualiseringer

Intelligent byggepladssystem

german design award 2020 winner
Danish design award winner 2019

Intelligent byggepladssystem sikrer tørvejr

SiteCovers payoff 365 workdays, indikerer den sikkerhed som SiteCover giver. Med et byggepladssystem fra SiteCover er det muligt at arbejde på en byggeplads uafhængigt af vejret. Derfor sikrer det muligheden for at arbejde 365 dage om året. I en standard byggekontrakt er der i dag indlagt 40 vejrslige dage om året. Dette er dage hvor entreprenøren af vejrmæssige årsager ikke kan udføre arbejdet. Med SiteCover elimineres denne risiko og udgift, idet det ikke kun er bygningen der dækkes, men hele byggepladsen. Systemet er blevet testet til Ed Sheeran koncert på Wembley Stadium, hvorefter det siden er anvendt af store virksomheder som Novo Nordisk, Danmarks Tekniske Universitet og Bispebjerg Hospital, hvor SiteCover har leveret tørvejr til de arbejdende på byggepladsen, hvilket har mindsket risikoen for forsinkelse i løbet af byggeprocessen. Systemet er derudover udstyret med to kraner, der ligeledes kan hjælpe med at montere tonstunge betonelementer.
3PART-Sitecover-thumbnail-design
Nyt
logo
Idekatalog
& identitet
Marketing
matrialer

En disruptiv nyhed i byggebranchen

3PART har tidligere arbejdet sammen med ledelsen bag SiteCover gennem det tidligere firma Trustus. Her deltog 3PART i processen med at udvikle virksomhedens scenesystem, samt tilhørende design manual. Den daværende proces inkluderede bl.a. afholdelse af workshops, udarbejdelse af idékatalog, bruger- og konkurrentresearch, konstruktionsfiler og lignende. I det nye projekt har 3PART udviklet logo, identitet, payoff, values, grafiske materialer og visualiseringer. 3PART præsenterede SiteCover for et idékatalog med forskellige forslag til udformninger af logo, payoff, identitet. Herefter blev en retning udvalgt, som blev videreudviklet og specificeret til den identitet SiteCover har i dag.

Download casen her

For at se hele projektet med yderligere detaljer, kan du downloade hele casen nedenfor.

testet til Ed Sheeran koncert på Wembley Stadium

Se flere cases

Room thermostat – design concept

Skal vi også hjælpe jer?

3PART logo
3PART er den erfarne innovationspartner, der kan udvikle de produkter og digitale services, der skaber meromsætning og værdi i din virksomhed i fremtiden

med venlig hilsen

Simon Skafdrup, 3PART A/S